top of page
ppt_background_4.jpg

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Хөрөнгийн даатгал

Asset_54x.png

Хөрөнгө гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа эсвэл тухайн байгууллагын хяналтад байгаа мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эдийн засгийн нөөц баялгийг хэлнэ.

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

Asset_34x.png

Гэнэтийн осол гэдэг нь урьдчилан тааварлах боломжгүй тохиолдлын шинжтэй үзүүлж буй нөлөө нь цаг хугацааны хувьд богино байх гэмтэл, хор нөлөөг хэлнэ.

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Asset_24x.png

Автомашины даатгалын онцгой стандартыг бий болгоход хүргэдэг зүйл нь таны аюулгүй байдал юм.

Хариуцлагын даатгал

Asset_44x.png

Хариуцлага гэдэг нь тухайн этгээд эсвэл байгууллагын бусдын өмнө, бусдын эзэмшлийн бүхий л эд зүйлд хүлээж буй үүргийг хэлнэ.

ppt_background_2.jpg

Даатгуулах хүсэлт гаргах

Хүсэлт илгээсэн баярлалаа! Тантай бид иргэн холбогдох болно.

bottom of page