top of page
ppt_background_2.jpg
 • Банк болон ББСБ-ын зээлийн гэрээ яагаад шаардлагатай гэж?
  Таны автомашины хууль ёсны өмчлөгч нь тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээнд дурдсанаар Банк, ББСБ байдаг. Иймд тухайн байгууллагаас зээл авсан үндсэн зээлдэгч буюу автомашин эзэмшигчийн дансанд нөхөн төлбөрийг шилжүүлэхийн тулд зээлийн гэрээ шаардлагатай болдог. Харин Банк, ББСБ албан бичгээр зөвшөөрвөл өгсөн тохиолдолд бусад хүний дансанд шилжүүлж болно.
 • Жолоочийн хариуцлагын даатгал
  Өргөдөл; Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь; Замын цагдаагийн газрын тодорхойлолт /хандсан тохиолдолд/; Даатгуулагч, хохирогч нарын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн жолооны үнэмлэхийн хуулбар; Баримтжуулсан гэрэл зураг, видео бичлэг; Хохирлын үнэлгээ; Хүн бэртэж гэмтсэн бол иргэний үнэмлэх, эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримтууд, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт; Нөхөн төлбөрийн хүссэн албан бичиг /тээврийн хэрэгсэл аж ахуй нэгж дээр бүртгэлтэй бол/; Зээлийн гэрээ /автомашиныг зээлийн барьцаанд тавьсан бол/; Шаардлагатай бол бусад нэмэлт материалууд /мөрдөгчийн магадалгаа, ослын акт, шүүхийн шийдвэр, камерын бичлэг гэх мэт/;
 • Үнэлгээний зардлыг танайх нэмж өгнө биздээ?
  Жолоочийн хариуцлагын даатгалын хувьд хохирол үнэлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг даатгалын компани хариуцахаар хуульчлагдсан байдаг тул Даатгагч хариуцна. Харин НӨАТ-ын баримтыг заавал шаардана. Бусад төрлийн даатгалын хувьд гэрээгээр зохицуулагдсанаар шийдвэрлэгдэнэ.
 • Эрүүл мэндийн даатгал
  Өргөдөл; Иргэний үнэмлэх; Эмнэлэг, эмчилгээний зардлын эх хувийн баримт/ НӨАТ-ын баримт/ Эмчийн жор /эх хувь/ Амбулаториор эмчлүүлэгчдийн карт; Шаардлагатай тохиолдолд лист буюу эмнэлгийн хуудас; Шаардлагатай тохиолдолд бусад нэмэлт материал;
 • Эд хөрөнгийн даатгал
  Өргөдөл; Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь; Орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ; Иргэний үнэмлэх; Хохирлын үнэлгээ; Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /СӨХ болон Орон сууцны контор, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналт, цаг уур гэх мэт/; Шаардлагатай тохиолдолд бусад нэмэлт материал;
 • 4. Танайд заавал хоёулаа очих уу?
  Даатгуулагч даатгалын гэрээний дагуу нөхөн төлбөр гаргуулах гэж байгаа тул холбогдох өргөдлийг заавал бичиж ирүүлнэ. Харин хохирогчийн хувьд заавал гэх шаардлагагүй бөгөөд нөхөн төлбөр хүлээн авах дансны мэдээллээ алдаагүй өгөх шаардлагатай.
 • 1. Даатгалын тохиолдол учирсан бол хаана хандах вэ?
  Ослын үед нэн даруй дуудлага хүлээн авах 7777-9000 дугаарт залгаж мэдэгдэнэ. Эд хөрөнгийн даатгалаар хандах үед даатгалын эрсдэлийн төрлөөс хамаарч эрх бүхий байгууллага /СӨХ, Контор, Онцгой байдлын газар г.м/-д хандана. Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тохиолдлоор хандах үед хохирлын хэмжээ өндөр, хүн бэртэж гэмтсэн, өөр хоорондоо маргаантай бол эрх бүхий байгууллага буюу Замын цагдаагийн газар /102/, түргэн тусламж /103/ дугаарт холбогдоно.
 • 3. Танайхаас хүн иртэл байж байх уу, хөдөлж болох уу? Түгжрэл үүсгээд байна яах вэ?
  Осолд холбогдсон жолооч ослын зургийг хангалттай авсан, тодорхой хугацааны бичлэгийг хийсэн, үүнд автомашины марк, дугаар, эвдрэл гэмтэл, орчин нөхцөлийг оруулсан бол “Монре даатгал - Monre Insurance” фейсбүүк хуудасны чатаар илгээж ослоо баталгаажуулснаар шуурхай албаны ажилтан очихыг хүлээж цаг хугацаа алдахгүй байх боломжтой.
 • 2. Ослын нэн даруй даатгагчид мэдэгдэх нь яагаад чухал вэ?
  Зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч Даатгагч, Замын цагдаагийн газар болон бусад эрх бүхий хуулийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй талаар холбогдох хууль, дүрэм, журамд заасан байдаг. Ийнхүү мэдэгдсэнээр хугацаа алдалгүй ослыг баримтжуулах нь нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг шийдвэрлэхэд маргаангүй байх болно.
 • 2. Замын цагдаа миний зөв, нөгөө талын буруу гэж дүгнэсэн. Гэхдээ би тээврийн хэрэгслийн даатгалаараа хохирлоо барагдуулмаар байна. Энэ хүнээс хохирол авсан ч хаанаа ч хүрэхгүй байна?
  Хэрэв даатгуулагч буруутай талаас болон буруутай талын Жолоочийн хариуцлагын даатгалаар хохирлын үнэлгээний дагуу хохирлоо бүрэн барагдуулсан бол тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах эрхтэйг хуульчлан зохицуулсан байгаа. Харин буруутай тал хохирлыг барагдуулах боломжгүй тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн даатгалаар хандах даатгуулагчийн Эрх нээлттэй юм. Энэ тохиолдолд та даатгагчаас сайтар заавар зөвлөгөөг авна уу.
 • 4. Нөхөн төлбөрийн материалаа яаж өгөх вэ?
  Та материалуудаа цахимаар болон өөрийн биеэр хүргэн өгөх боломжтой. Гэвч та цаг заваа хэмнэж Монре Даатгал-Нөхөн төлбөр гэсэн Facebook пейж хуудасны чатаар материалуудаа ирүүлэх боломжтой.
 • 3. Нөхөн төлбөр дутуу орсон байна?
  МУ-ын Иргэний хуулийн 438.5, Даатгалын тухай хуулийн 4.3 дахь хэсэгт заасны дагуу шийдвэрлэгдэнэ. Тиймээс та даатгуулахдаа гэрээний нөхөн төлбөрийн нөхцөлийг сайтар уншиж танилцсан байх шаардлагатай. ​ Жишээ нь: Иргэн Н автомашинаа 10.0 сая төгрөгөөр үнэлж даатгалын гэрээ байгуулсан. Гэвч тухайн автомашины зах зээлийн бодит үнэ нь 30.0 сая төгрөгийн үнэтэй бол хохирлыг даатгуулсан үнэлгээг зах зээлийн үнэд харьцуулан нөхөн төлбөр олгоно. ​ Мөн 2020.01.01-ний өдрөөс Монгол Улсад хэрэгжиж эхэлсэн “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн дагуу тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ Аж ахуйн нэгжийн нэр дээр бүртгэлтэй тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрөөс 10 хувийг улсын төсөвт суутган шилжүүлж байна.
 • 1. Нөхөн төлбөр бүрэн орно биздээ?
  Жолоочийн хариуцлагын даатгалын хувьд шаардлагатай бичиг баримт бүрдсэн, хохирол үнэлгээний дүгнэлт маргаангүй бодитой тохиолдолд 5 сая төгрөг хүртэл буюу 100% олгогдоно. C, D ангиллын мэргэшсэн жолоочийн даатгалтай бол 10.0 сая хүртэл буюу 100% олгогдоно. Харин мэргэшсэн жолоочийн даатгалгүй бол хувь тэнцүүлэхийг анхаарна уу. Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хувьд гэрээний багцаас хамаарч нөхөн төлбөр олгогдоно. Эд хөрөнгийн даатгалын хувьд гэрээний нөхцөлөөс хамаарах, мөн даатгуулагчийн хариуцах хувь, хэмжээ хасагдах зэргээр олгох нөхөн төлбөрийн дүн буурч болно.
 • Эд хөрөнгийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гал түймэр, дэлбэрэлт 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл 3. Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах 4. Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/5.Агаарын хөлгөөс учруулах хохирол (FLEXA) Нэмэлт эрсдэл: * Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулсан хохирол * Хулгай дээрэм Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Гадаад ачаа тээврийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн гадаад тээврийн үйл ажиллагаанаас үүдэн тээвэрлэж буй эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A, B, C нөхцөлд тусгагдсан дараах эрсдэлүүд байх ба нөхцөлүүдээс сонгон даатгуулна. Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь замын болон тээврийн төрөл, тээвэрлэх зай, барааны ангилал, эрсдэлийн түвшингээс хамаарна.
 • Малын индексжүүлсэн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар нэг малчны хотонд гарсан хохиролд биш нийт сумын малын төрөл тус бүрийн хорогдлоос хувь тооцон даатгагч нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Зуд, эмгэг, Чоно нохойд бариулах, Хулгайд алдах Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг ддаатгуулах малын төрөл тус бүрийг малын зах зээлийн дундаж үнэлгээнээс 100 хүртэлх хувиас сонгон үнэлж даатгана Даатгалын хураамж: -
 • Үерийн индексжүүлсэн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар нэг эд хөрөнгөд гарсан үерийн хохиролд биш нийт сум, дүүргийн эд хөрөнгө бүрийн усанд автсан хэмжээнээс хувь тооцон даатгагч нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Дараалсан 5 өдөр суурь түвшингээс давсан хэмжээний хур тундас орсны улмаас даатгуулагчийн эд хөрөнгөд хохирол учрах Даатгалын үнэлгээ: Үнэлгээг гэр, хашаа, байшингийн байрших бүс нутгийн зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгуулагчтай харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: -
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гал түймэр, дэлбэрэлт 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл 3. Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах 4. Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/5.Агаарын хөлгөөс учруулах хохирол (FLEXA) Нэмэлт эрсдэл: * Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулсан хохирол * Хулгай дээрэм Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Барилга угсралтын ажлын даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн барилга угсралтын үйл ажиллагаанаас үүдэн барилга угрсалтын ажил, бараа материал, тоног төхөөрөмж, түр байгууламжинд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гал түймэр 2. Дэлбэрэлт 3. Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл 4. Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/ Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Бараа материалын даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн хөрөнгөнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гал түймэр, дэлбэрэлт 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл 3. Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах 4. Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/5.Агаарын хөлгөөс учруулах хохирол (FLEXA) Нэмэлт эрсдэл: * Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулсан хохирол * Хулгай дээрэм Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Барааны шинж чанараас хамааруулан тогтооно.
 • Зээлийн барьцаа хөрөнгийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн зээлийн барьцаанд байгаа хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гал түймэр, дэлбэрэлт 2. Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл 3. Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах 4. Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/5.Агаарын хөлгөөс учруулах хохирол (FLEXA) Нэмэлт эрсдэл: * Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учруулсан хохирол * Хулгай дээрэм Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Дотоод ачаа тээврийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн дотоод тээврийн үйл ажиллагаанаас үүдэн тээвэрлэж буй эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: 1.Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи зэрэг эрсдэл/ 2.Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүх төрлийн аваар ослын улмаас тээвэрлэж буй ачаа бараанд хохирол учрах 3.Бүх төрлийн гал түймэр, дэлбэрэлт 4.Тээврийн хэрэгсэл өөр хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет, хөвөгч биетийг мөргөж цохих 5.Барилга байшин, биет зүйлс болон гүүрний нуралт 6.Аюул учирсан үед ачааг шилжүүлэх явцад учрах биет хохирол 7. Чингэлэг, галт тэрэг, агуулахад ус нэвтрэн орох, усанд автах Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь замын болон тээврийн төрөл, тээвэрлэх зай, барааны ангилал, эрсдэлийн түвшингээс хамаарна.
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн С, C1, CE, C1E ангилалын тээврийн хэрэгсэлд гэрээнд заасан эрсдэлээр үүссэн хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Тээврийн хэрэгслийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Энэхүү даатгалаар даатгуулагчийн А, B, D, E (750 кг-аас доош жинтэй чиргүүлтэй) ангилалын тээврийн хэрэгсэлд гэрээнд заасан эрсдэлээр үүссэн хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохирч тогтооно. Даатгалын хураамж: Хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн тооцололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Хүнд машин механизмын даатгал
  Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмээр тодорхойлсон М ангилалд хамаарах механикжсан тээврийн хэрэгсэл буюу эрчим хүч, барилга угсралт, зам засвар, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг машин механизм-д гэрээнд заасан эрсдэлээр учирсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм.
 • Эрүүл мэндийн даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагийн эрүүл мэндэд учирсан осол, өчлөлүүдийг эмчлэх зардлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: Стандарт хамгаалалттай-20,000,000₮ Өндөр хамгаалалттай Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Оюутны гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчид гэнэтийн ослоор эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг эмчлэх зардлыг нөхөн төлөх мөн амь насаа алдсан тохиолдолд үнэлгээний дээд хэмжээгээр нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 1,000,000₮, 3,000,000₮, 5,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Үнэлгээний 1%-иар даатгана.
 • Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчид гэнэтийн ослоор эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг эмчлэх зардлыг нөхөн төлөх мөн амь насаа алдсан тохиолдолд үнэлгээний дээд хэмжээгээр нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 1,000,000₮, 3,000,000₮, 5,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Үнэлгээний 1%-иар даатгана.
 • Тамирчдын гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Мэргэжлийн спортоор хичээллэх, бэлтгэл сургуулилт хийх, тухайн төрлийн спортоор тэмцээн уралдаанд оролцож байх үед учирсан гэнэтийн осол, амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар болон тэмцээний үеийн хугацаанаас хамаарна. Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮, 10,000,000₮, 20,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Спортын төрөл болон эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
  Даатгалын зүйл: Гэнэтийн осол, ердийн өвчлөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Гэнэтийн осол, ердийн өвчлөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮, 10,000,000₮, 20,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Ажил үүргийн төрөл болон эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Зээлдэгчийн амь насны даатгал
  Даатгалын зүйл: Зээлдэгч зээлийн хүчинтэй хугацаанд гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдсан болон хөдөлмөрийн чадвараа 75%-аас дээш хувиар алдсан тохиолдолд төлөгдөх боломжгүй болсон зээлийн эргэн төлөлтийг нөхөн төлбөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар болон зээлийн төлөлтийн хугацаанаас хамаарна. Хамгаалах эсрдэлүүд: 1. Гэнэтийн аваар ослын улмаас нас барсан 2. Гэнэтийн аваар ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 75%-аас дээш алдсан Даатгалын үнэлгээ: Зээлийн үнэлгээгээр тооцно. Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Хурдан морины унаач хүүхэд бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний бэлтгэл, сунгааны үед гэнэтийн осолд орох, гэмтэж бэртсэн тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 20,000,000₮ Даатгалын хураамж: 100,000₮
 • Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчид гэнэтийн ослоор эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг эмчлэх зардлыг нөхөн төлөх мөн амь насаа алдсан тохиолдолд үнэлгээний дээд хэмжээгээр нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 1,000,000₮, 3,000,000₮, 5,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Үнэлгээний 1.2%-иар даатгана.
 • Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагч байгууллагын ажилчдын эрүүл мэндэд гэнэтийн ослоор учирсан хохирлыг эмчлэх зардлыг нөхөн төлөх мөн амь насаа алдсан тохиолдолд үнэлгээний дээд хэмжээгээр нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮, 10,000,000₮, 20,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Тамирчин хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
  Даатгалын зүйл: Мэргэжлийн спортоор хичээллэх, бэлтгэл сургуулилт хийх, тухайн төрлийн спортоор тэмцээн уралдаанд оролцож байх үед учирсан гэнэтийн осол, амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар болон тэмцээний үеийн хугацаанаас хамаарна. Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮, 10,000,000₮, 20,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Спортын төрөл болон эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалаас нөхөн төлж буй нэг удаагийн төлж болох дээд хязгаараас давсан хохирлыг нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирол. Даатгалын үнэлгээ: 5 сая-аас давсан дүн буюу даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно. Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн өөрийн тээврийн хэрэгслээр болон бусдаар тээвэрлүүлж буй гуравлагч этгээдийн ачаа бараанд хохирол учирсан үед ачаа тээвэрлүүлэгчийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага алдаж гарж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: Тээвэрлэлтийн хугацаанаас хамаарна. Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: Тээвэрлэж буй ачаа барааны үнэлгээгээр тогтооно. Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Барилга угсралтын ажлын хариуцлагын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн барилга угсралтын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: Барилга угсралтын ажлын хугацаанаас хамаарна. Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 50,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн мэргэжлийн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮ болон түүнээс дээш Даатгалын хураамж: Ажил үүргийн төрөл болон эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагч байгууллагын ерөнхий үйл ажиллагаанаас үүдсэн санамсар болгоомжгүй буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: 50,000,000₮-с дээш даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно. Даатгалын хураамж: Эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагч байгууллагын даатгагдсан ажилчид ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед учирсан үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин болон хурц хордлогын улмаас нас барах, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: - Даатгалын үнэлгээ: Ажилчны нэг сарын дундаж цалинг 36 дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээр тооцно. Даатгалын хураамж: Ажил үүргийн төрөл болон эрсдэлийн тооцоололд үндэслэн даатгагч тогтооно.
 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
  Даатгалын зүйл: Даатгуулагчийн тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцож байх үедээ санамсар болгоомжгүй, буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх мөн зорчигчийн амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө. Даатгалын хугацаа: 12 сар Хамгаалах эсрдэлүүд: Жолооч нь авто тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирол. Даатгалын үнэлгээ: 5,000,000₮ / 10,000,000₮ Даатгалын хураамж: Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11.1-д заасан итгэлцүүрээр нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно.
ppt_background_1.jpg

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэх

1. Даатгалын гэрээ хүчинтэй байх.

2. Тухайн үеийн ослын зургийг 4 талаас нь холоос дарж баталгаажуулсан байх.

3. Хоёр талын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ болон жолооны үнэмлэх.

4. Хохирол үнэлгээ.

5. Шаардлагатай бол эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт дүгнэлт авах.

6. Хэрвээ нөхөн төлбөр авч байгаа талын автомашин нь ББСБ эсвэл Байгууллага дээр байдаг бол уг байгууллагаас данс тусгасан албан тоот авах. Харин уг машины өмчлөгч нь хувь хүн бол автомашины эзэмшигчийн данс байх.

Та үнэлгээний зургийг дарж явуулахдаа анхаарах зүйлс:

standart.jpg
standart.jpg

2. Тод дарж явуулах

standart.jpg

3. Хуудас болгоноор тусад нь дарж явуулах

1. Эгц дээрээс нь дарж явуулах

Хэрвээ та даатгалын тохиолдлын материалаа цахимаар бүрдүүлэн илгээх гэж байгаа бол зургийг тод гаргацтай эгц дээрээс нь дарж явуулахыг анхаарна уу.

Нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх алхам

 1. Нөхөн төлбөрийн материал бүрэн бүрдүүлж даатгалд илгээх

 2. Нөхөн төлбөрийн материалыг судлах

 3. Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргах

 4. Даатгуулагчийн данс руу нөхөн төлбөр шилжих

Холбоо барих

ppt_background_4.jpg

Нөхөн төлбөрийн маягт

bottom of page