top of page

-Монре Даатгал-

ТУН УДАХГҮЙ

Бид хэн бэ? | Monre Insurance

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

“Монре Даатгал” ХХК нь үйлчлүүлэгч байгууллага эрсдэлээ зөв тогтоож оновчтой удирдах, цаашилбал үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тогтвортой байдлаа хангаж ажиллахад нь туслах зорилгоор онцлог даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг боловсруулан гаргах эрхэм зорилготой ажиллаж байна. 
 

bottom of page