top of page
2 .png

HOW IS YOUR TOMORROW?

Арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлж, шинэ шатанд гарахад хувь нэмэр оруулан, харилцагч бүрийн онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байна.

БИДНИЙ ТУХАЙ

Монре Даатгал нь 26 жилийн хугацаанд нийт 1,000,000 гаруй даатгуулагчтай хамт байж эрсдэлийг даван туулахад нь дэмжлэг болон ажиллажээ.
Монгол улсын арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэн шинэ шатанд гарахад үнэтэй хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байна.

ppt_background_4.jpg
2023 оны 10-р сарын байдлаар

Хэрэв та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

ppt_background_2.jpg

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД

Сонирхолтой нийтлэл

Бидэнтэй нэгдсэнд баярлалаа!

bottom of page