Asset_24x_edited.png
white.png
Тун удахгүй.

FLATFORM FOR INCLUSIVE FINANCE

Asset_44x_edited_edited.png
phone_only_edited.png

НӨХӨН ТӨЛБӨРТ САНАА БҮҮ ЗОВ

Бид нөхөн төлбөрийг харилцагчиддаа хамгийн түргэн, шуурхай байлгах бүхий л сувгаар үзүүлж байна. 

Даатгалын тохиолдол

Та даатгалын тохиолдол болсон үед айж сандрах огтхон ч хэрэггүй. Учир нь та даатгалтай.

7777-9000 дугаарт залгахад бид таны асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Үзлэг баримтжуулалт

Хуучин цагийн цагдаа даатгал хүлээдэг үе өнгөрсөн. Маргаангүй тодорхой ослыг бид зайнаас баталгаажуулалт хийж байна. Томоохон болон маргаантай бол мөн бид хүрч үйлчилнэ.

Материал бүрдүүлэлт

Бид санхүүгийн үйлчилгээг төрийн зохицуулалт доор хийж гүйцэтгэдэг тул нотлох баримт, материалыг зайлшгүй авах хэрэгтэй байдаг. Харин үүнийг цахимаар бүрэн шийдэж чадсан.

Шийдвэрлэлт

Маргаангүй, тодорхой ослыг бид цагдаагүйгээр 

шийдэж байна. Харин маргаантай тохиолдол бол ажлын 5-10 хоногт шийдэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.

Сонирхолтой нийтлэл

Бид даатгал, санхүүгийн салбарын сонин хачин мэдээлэл, зөвлөгөөг танд тогтмол хүргэх болно.

1
2

Стратегийн түншлэл

Санхүүгийн салбарын болон технологи, үйлчилгээний дэд бүтцийг бий болгох стратегийн түншлэлийг бий болгосон.