Байшин барилга

Түүхэн барилгаас эхлээд өндөр байшинг хүртэл бид даатгана.

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Даатгалын үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгалын зүйлийн тодорхой хугацааны дундаж үлдэгдлийг үндэслэн талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Даатгалын андеррайтер

О.Мөнхгэрэл

Таны хөрөнгөнд учирсан гэнэтийн эрсдэлийн улмаас танд үүсэх санхүүгийн эрсдэлээс даатгал таныг хамгаална

  • Facebook

Munkhgerel Oyunbaatar

  • Whatsapp
  • Tidal

88886098