top of page

Энэ өдрийн эрсдэл #001Харилцагч хөдөө явж байгаад уулын өөд машин нь гарахгүй гулгаад хойд талаараа мод мөргөсөн. Тухайн үед утас нь унтарсан сандраад зураг авч чадаагүй гэх тайлбартай ирсэн машинд үзлэг хийгээд ярьсан зүйл нь батлагдсан учир хүндэтгэх шалтгаан гэж үзээд хохирлыг шийдэв.

7777-9000 #монредаатгал #эрсдэл #НөхөнТөлбөр

4 views
bottom of page