top of page
Asset_134x_-_Copy.png
header_image.png
938ba925943764901f2c2889ea835d42.jpeg

Цахим даатгал

БИД ЦАХИМ ДААТГАЛЫН ШИЙДЛИЙГ АППЛИКЕЙШНЭЭР ШИЙДЭЖ ӨГЧ БАЙГАА БА ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРГЭХ ЗАМААР "LAIKA" ПЛАТФОРМЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.