Даатгалын бүтээгдэхүүн

Та даатгалын бүтээгдэхүүний төрлөөс өөрийн сонирхож буй даатгалыг олох боломжтой.

ХӨРӨНГӨ

Хөрөнгө гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа эсвэл тухайн байгууллагын хяналтад байгаа мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эдийн засгийн нөөц баялгийг хэлнэ.

Modern Office with Cityscape

ЭРҮҮЛ МЭНД

Гэнэтийн осол гэдэг нь урьдчилан тааварлах боломжгүй тохиолдлын шинжтэй үзүүлж буй нөлөө нь цаг хугацааны хувьд богино байх гэмтэл, хор нөлөөг хэлнэ.

Physiotherapist
Цааш үзэх ...

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Санхүү гэдэг нь эдийн засгийн мөнгөн харилцаа бөгөөд мөнгө удирдах ухаан юм.

A woman at the office overlooking the city skyline
Цааш үзэх ...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

Авто тээврийн хэрэгсэл гэж зорчигч, ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг хэлнэ.

Car Wash Line

ХАРИУЦЛАГА

Хариуцлага гэдэг нь тухайн этгээд эсвэл байгууллагын бусдын өмнө, бусдын эзэмшлийн бүхий л эдэд хүлээж буй үүргийг хэлнэ.

Insurance Agent
Цааш үзэх ...