Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн осол гэдэг нь урьдчилан тааварлах боломжгүй тохиолдлын шинжтэй үзүүлж буй нөлөө нь цаг хугацааны хувьд богино байх гэмтэл, хор нөлөөг хэлнэ.

Танд тохирох даатгалыг бид санал болгох болно.

Driver Crash

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Байгалийн эрсдэл

 • Ахуйн эрсдэл

 • Үйлдвэрлэл техникийн эрсдэл

 • Техниктэй харьцах үеийн эрсдэл

 • Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх эрсдэл

 • Гадны нөлөөллийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ:

 

Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 1,000,000₮

Carpenter at Work

Ажилчдын хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах

Даатгалын үнэлгээ: Нэг өдөрт ногдох даатгалын үнэлгээг талууд харилцан тохиролцож тогтооно.

Hike

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Байгалийн эрсдэл

 • Ахуйн эрсдэл

 • Үйлдвэрлэл техникийн эрсдэл

 • Техниктэй харьцах үеийн эрсдэл

 • Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх эрсдэл

 • Гадны нөлөөллийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ:

 

Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 1,000,000₮

Sports Injury

Тамирчдын гэнэтийн ослын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Тэмцээнд оролцох үе

 • Бэлтгэлийн үеийн эрсдэлүүд

Даатгалын үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо 1,000,000 төгрөгөөс дээш харилцан тохиролцож болох бөгөөд даатгагчаас санал болгож буй багцаас сонгож болно

Horse Race

Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

 • Хурдан морины унаач хүүхэд

 • Бүх түвшний хурдан морины уралдаан

 • Түүний бэлтгэл

 • Сунгааны үед гэнэтийн осолд орох

 • Гэмтэж бэртэх

Даатгалын үнэлгээ :

Даатгалын үнэлгээний доод хязгаар 5,000,000₮