Байшин, барилгын даатгал

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүртээмжтэй даатгалын төрөл ба таны гэр, хашаа, байшинг гэнэтийн шинжтэй үер, галын эрсдлээс хамгаалах ба үнэлгээ, хураамж нь тогтмол, бага дүнгээр хийгддэг.

ХАМГААЛАЛТ, ХУРААМЖ

Хамгаалалт

Байшин:

Гэр:

Хашаа: 

8,000,000 ₮

2,000,000 ₮

1,000,000 ₮

Хураамж

Байшин:

Гэр:

Хашаа: 

50,000 ₮

20,000 ₮

5,000 ₮

ЭРСДЭЛ

Гал

Байгалийн болон 3дагч этгээдийн санаатай, санамсаргүй үйлдэл, тэсрэлт дэлбэлэрт

Үер

Байгалийн үзэгдэлээс үүдэлтэй үер, шар усны үер

Хамгийн хялбараар

ДААТГУУЛАХ

Таны хүсэлтийг хүлээн авлаа. Баярлалаа. Бид бүртгүүлсэн утсаар холбогдох болно.

e0927ec5d5f453070b6eb25231a5ff29.jpg

Хүн болгон өөрийн гэсэн хөрөнгөтэй. Түүнийг хамгаалж чадахгүй байх үе бий. Таныг тийм нөхцөлд оруулахгүй байх хамгаалалт нь бид байх сайхан.