ХӨРӨНГИЙН ИЙЗИ ДААТГАЛ

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүртээмжтэй даатгалын төрөл ба таны гэр, хашаа, байшинг гэнэтийн шинжтэй үер, галын эрсдлээс хамгаалах ба үнэлгээ, хураамж нь тогтмол, бага дүнгээр хийгддэг.

ХАМГААЛАЛТ, ХУРААМЖ

Хамгаалалт

Байшин:

Гэр:

Хашаа: 

8,000,000 ₮

2,000,000 ₮

1,000,000 ₮

Хураамж

Байшин:

Гэр:

Хашаа: 

50,000 ₮

20,000 ₮

5,000 ₮

ЭРСДЭЛ

Гал

Байгалийн болон 3дагч этгээдийн санаатай, санамсаргүй үйлдэл, тэсрэлт дэлбэлэрт

Үер

Байгалийн үзэгдэлээс үүдэлтэй үер, шар усны үер

e0927ec5d5f453070b6eb25231a5ff29.jpg

Хүн болгон өөрийн гэсэн тодорхой хөрөнгөтэй байдаг. Түүнийг өөрөө хамгаалж чадахгүй байх үе байдаг. Таныг тийм нөхцөлд оруулахгүй байж хүн нь би байх сайхан.

Хамгийн хялбараар

ДААТГУУЛАХ

Таны хүсэлтийг хүлээн авлаа. Баярлалаа. Бид бүртгүүлсэн утсаар холбогдох болно.