1_K4y5vPk5dkvm212hYQ5YlQ.jpeg

Бидний тухай

Монре даатгал ХХК нь 1995 онд UB даатгал нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж 2011 оноос Монре Даатгал ХХК болон одоог хүртэл даатгалын зах зээлд үйл ажиллагаа амжилттай тасралтгүй явуулж буй Монголын даатгалын ууган компаниудын нэг юм.

e0f8a0cb6d5eb4ddd9a472fdeb08a7a7.jpg

Манай компани нь Монгол улсад арилжааны даатгалын зах зээлийг шинэ шатанд хөгжихөд томоохон хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ Улаанбаатар хотын 3, орон нутгийн 9 салбараараа дамжуулан 40 гаруй үндсэн ажилтан,180 гаруй төлөөлөгчөөр иргэд, байгууллагад хүргэн ажиллаж байна.

 

Манай компани байгуулагдсан цагаасаа хойш дотоод болон гадаадын төрөл бүрийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд тогтмол оролцож ирсэн бөгөөд 2012 оноос Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Малын Индексжүүлсэн Даатгал”-ын төсөлд шалгарч, орон нутаг дахь салбаруудаараа дамжуулан Малын эрсдлийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг малчиддаа санал болгон борлуулж байна.

Эрхэм зорилго

Таны сонголтыг хүндэтгэж, мэргэжилээ дээдлэн , хариуцлагаа ухамсарлан, хамтран суралцаж, хамтдаа хөгжинө.

Алсын хараа

Олон улсын стандартад нийцсэн даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж, монголдоо төдийгүй дэлхийн түвшинд өрсөлдөгч компани байна.