top of page
ТХД - ГЗ

Гэрээний зөвлөгөө

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Иргэн та тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцохдоо зам тээврийн ослоос үүдэн гарах эрсдэлийг тооцоолон замын хөдөлгөөнд хүлээцтэй, дүрмээ баримтлан оролцоно уу.

 

  • Улаан гэрэл дохиогоор хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэхгүй байх; 

  • Буцаж эргэх үйлдлийг хориглосон газар, эсвэл буцаж эргэхийг хориглосон тохиолдолд буцаж эргэхгүй байх; 

  • Гүйцэж түрүүлэх үйлдлийг хориглосон газар эсвэл гүйцэж түрүүлэхийг хориглосон тохиолдолд гүйцэж түрүүлсэн, урсгал сөрж явахгүй байх

  • Төмөр замын гармаар нэвтрэх хөдөлгөөнийг хориглосон заалтыг зөрчихгүй байх; 

  • Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 12.4, 12.5 болон 12.6 заалтуудыг зөрчсөн, хурд хэтрүүлэхгүй байх

  • Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчилтэй буюу тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих стандартын шаардлагыг хангах, улсын техникийн ээлжит үзлэг, бүртгэлд хамрагдах; 

  • Гарцаар гарч буй явган зорчигчид зам тавьж өгөх

  • Сургуулийн орчмын бүсэд

bottom of page