ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Монре даатгал 26 жилийн хугацаанд нийт 1,000,000 гаруй даатгуулагчтай хамт байж эрсдэлийг даван туулахад нь дэмжлэг болон ажиллажээ. Монгол улсын арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэн шинэ шатанд гарахад үнэтэй хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байна.

Компанийн засаглал

Алсын хараа / Vision

Олон улсын стандартад нийцсэн даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж, Монголдоо төдийгүй дэлхийн түвшний өрсөлдөгч компани байна.
Эрхэм зорилго / Mission

Мэргэжлийн өндөр түвшинд таны санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах, учирч болох эрсдэлээс хамгаалан урьдчилан сэргийлэхэд манай үйл ажиллагааны гол зорилго оршино.

Онцлох үйл явдлууд

1024px-Flag_dark_blue_19x10.svg.png
1024px-Flag_dark_blue_19x10.svg.png
321321.png

1995

UB Даатгал ХХК нэртэйгээр 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдав.

2011

Менежментийн өөрчлөлт хийж, Монре Даатгал ХХК нэртэй болов.

2011

Малын эрсдэлийн даатгалыг зах зээлд нэвтрүүлэв.

2012

Багцын давхар даатгалын хамгаалалттай болов.

2012

ЖХАЖД-ын хуулийг хэрэгжүүлж эхлэв.

2014

Хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр нэвтрүүлэв.

2016

Харилцагчийг халамжлах ХҮНДЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2017

Машины Даатгалын шинэ бүтээгдэхүүнийг Монголд анх удаа нэвтрүүлэв.

2018

Байна уу? Монре дуудлагын даатгалын үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэв.

2018

Оюутнуудын тухтай хичээллэх
орчин SOLOMALL төвийг нээв.

2020

Шинэ оффисоо байгуулж байраа сэлгэлээ.

2021

Лайка платформыг нэвтрүүлнэ.

1/1

Оффис танилцуулга: