ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Манай компани нь Монгол улсын арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэн шинэ шатанд гарахад үнэтэй хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ Улаанбаатар хотын 5, орон нутгийн 10 салбар нэгжийн мэргэжлийн ур чадвартай, дадлага туршлагатай 60 гаруй үндсэн ажилтан, 180 гаруй төлөөлөгчөөр дамжуулан иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад хүргэн ажиллаж байна.

Файл хэлбэр:

Компанийн засаглал

Алсын хараа / Vision

Олон улсын стандартад нийцсэн даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлж, Монголдоо төдийгүй дэлхийн түвшний өрсөлдөгч компани байна.
Эрхэм зорилго / Mission

Мэргэжлийн өндөр түвшинд таны санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах, учирч болох эрсдэлээс хамгаалан урьдчилан сэргийлэхэд манай үйл ажиллагааны гол зорилго оршино.
DSC5424
005be773d696a1fb939b6424066a61bc
e0f8a0cb6d5eb4ddd9a472fdeb08a7a7
e0927ec5d5f453070b6eb25231a5ff29
fbd2f100a6fcf05d5fe3f58caab2df1e
e630be9019a918bb427c09e58fc7e544
1_K4y5vPk5dkvm212hYQ5YlQ

Оффис танилцуулга: