top of page
ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Монре даатгал 26 жилийн хугацаанд нийт 1,000,000 гаруй даатгуулагчтай хамт байж эрсдэлийг даван туулахад нь дэмжлэг болон ажиллажээ. Монгол улсын арилжааны даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэн шинэ шатанд гарахад үнэтэй хувь нэмэр оруулан, өөрийн орны онцлогт тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байна.

Компанийн засаглал

Алсын хараа / Vision

Харилцагчдад даатгалын боловсролыг түгээх замаар тэдний амьдралын хэв маягийг өөрчлөх.
Эрхэм зорилго / Mission

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангахуйц бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хялбар байдлаар зах зээлд нэвтрүүлж хамтдаа хөгжинө.
Үнэт зүйл

•    Үнэ цэнтэй Харилцагч
•    Ёс зүйтэй, эерэг хандлагатай Ажилтан
•    Эрүүл нийгмийг бүтээгч Манлайлагч хамт олон
•   
Технологийн шийдлийг Түүчээлэгч

Онцлох үйл явдлууд

1024px-Flag_dark_blue_19x10.svg.png
1024px-Flag_dark_blue_19x10.svg.png
321321.png

1995

UB Даатгал ХХК нэртэйгээр 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдав.

2011

Менежментийн өөрчлөлт хийж, Монре Даатгал ХХК нэртэй болов.

2011

Малын эрсдэлийн даатгалыг зах зээлд нэвтрүүлэв.

2012

Багцын давхар даатгалын хамгаалалттай болов.

2012

ЖХАЖД-ын хуулийг хэрэгжүүлж эхлэв.

2014

Хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр нэвтрүүлэв.

2016

Харилцагчийг халамжлах ХҮНДЭТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2017

Машины Даатгалын шинэ бүтээгдэхүүнийг Монголд анх удаа нэвтрүүлэв.

2018

Байна уу? Монре дуудлагын даатгалын үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэв.

2018

Оюутнуудын тухтай хичээллэх
орчин SOLOMALL төвийг нээв.

2020

Шинэ оффисоо байгуулж байраа сэлгэлээ.

2021

Лайка платформыг нэвтрүүлнэ.

Оффис танилцуулга:

bottom of page