Asset_14x.png

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын даатгал

Санхүү гэдэг нь эдийн засгийн мөнгөн харилцаа бөгөөд мөнгө удирдах ухаан юм.