top of page
Asset_14x.png

Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

Таны гэнэтийн болон санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас өөрийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн олговор олгодог даатгал юм.

Хамгаалах эрсдэлүүд

1

Зам тээврийн ослын эрсдэл

Зам тээврийн осолд өртсөний улмаас эрүүл мэндэд учирсан хохирол

2

Ахуйн эрсдэл

Ахуйн нөхцөлд унаж бэртэх, хальтрах, элдэв юманд цохиулах эрсдэл

3

Байгалийн эрсдэл

Нарны хордлого, газар хөдлөлт, цасан болон шороон шуурга, хүчит салхи, үер, хөрсний нуралт, цөмрөлт, аянга, аадар бороо, мөндөр, ой хээрийн түймэр, усанд живэх, шавар намагт шигдэх зэрэг

4

Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх эрсдэл

Малд дайруулах, мөргүүлэх, өшиглүүлэх, тийрүүлэх, хазуулах тэрчлэн араатан амьтад, нохойд бариулах, морь малнаас унах зэрэг

5

Гадны нөлөөллийн эрсдэл

Бусдын гэмт үйлдлийн улмаас сум, хутга мэсэнд өртөх, хорлогдох, зодуулах, цохиулах зэргээр гэмтэх

6

Сургалтын орчны эрсдэл

Анги танхим, биеийн тамирын заал, тоглоомын талбайд хичээллэх тоглох үед гэмтэж бэртэх, багшийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас гэмтэж бэртэх, машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй харьцах үед болон цахилгаан хүчдэл, дэлбэрэлт, шаталт зэргийн нөлөөгөөр учирсан осол, химийн бодист хордох зэрэг

Asset_14x.png

Утасны дугаар

Имэйл

Сошиал хаяг

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page