top of page
Asset_14x.png

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Иргэн та хуулийн дагуу албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ёстой бөгөөд энэхүү даатгал нь таныг замын хөдөлгөөнд оролцохдоо бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан тохиолдолд даатгалын компани таны өмнөөс хариуцлага хүлээн нөхөн олговор олгодог даатгал юм.

Asset_14x.png

Утасны дугаар

Имэйл

Сошиал хаяг

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page