top of page
ИГОД - ГЗ

Гэрээний зөвлөгөө

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь гэнэтийн шинж чанартай даатгалын гэрээнд тусгагдсан эрсдэлүүд танд учирсан тохиолдолд таныг гэнэтийн санхүүгийн хохиролд орохоос сэргийлэх бөгөөд дараах тохиолдлууд даатгалын эрсдэлд үл хамаарна.

Үүнд:

  • Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, эм хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирол

  • Залилан мэхлэх замаар эмнэлгийн акт, магадалгаа гаргуулан авсан болон хуурамчаар үйлдсэн нь

  • Даатгуулагч ан ав хийх үед учирсан хохирол;

  • Аюултай болон мэргэжлийн спортоор (машин, мотоцикл, морь, моторт болон далбаат завь, дугуй, бокс, уул, хаданд авирах зэрэг мэргэжлийн болон аюултай спорт, бие хамгаалах бүх төрлийн спорт) хичээллэх үедээ авсан бэртэл гэмтэл;

  • Даатгуулагч нь жирэмслэлт, хүүхэд төрүүлэх, үр хөндүүлэхтэй холбогдсон осол гэмтэл, түүний үр дагавар;

  • Сураггүй алга болох;

bottom of page