top of page
Asset_14x.png

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн осол гэдэг нь урьдчилан тааварлах боломжгүй тохиолдлын шинжтэй үзүүлж буй нөлөө нь цаг хугацааны хувьд богино байх гэмтэл, хор нөлөөг хэлнэ.

bottom of page