top of page
Asset_134x_-_Copy.png
289433482_5470053719711497_8650713297721746933_n.jpg
Asset_134x_-_Copy.png

Аяллын даатгал

Таны аяллын эрхэм цаг хугацаанд гэнэтийн осол болон гэнэтийн өвчлөлөөс хамгаалаад зогсохгүй унаж яваа төмөр хүлэг, үлдэж байгаа автотээрийн хэрэгсэл болон орон байрыг тань хамгаалах болно.

Таныг ямар эрсдэлээс хамгаалах вэ?

Үндсэн эрсдэл:

Гэнэтийн осол

  • Ахуйн эрсдэл

  • Байгалийн эрсдэл

  • Тээврийн хэрэгсэлээр зорчих үеийн эрсдэл

  • Мал амьтдын нөлөөллөөс үүсэх эрсдэл

  • Гадны нөлөөллийн эрсдэл

  • Техниктэй харьцах үеийн эрсдэл

Гэнэтийн өвчлөл

  • Хоолны хордлого

  • Гэдэсний халдварт өвчин

  • Гэдэсний түгжрэл

Нэмэлт эрсдэл:

Хашаа байшин, орон сууц: Гал, Байгаль, Цахилгаан

Автотээврийн хэрэгсэл: Зогсоол, Хөдөлгөөн, Байгаль

Даатгалын үнэлгээ

Үндсэн эрсдэл:

Үнэлгээ
1-3 хоног
4-7 хоног
7-14 хоног
14-30 хоног
1,000,000₮
5,000₮
6,000₮
7,000₮
8,000₮
3,000,000₮
8,000₮
10,000₮
13,000₮
15,000₮
5,000,000₮
10,000₮
13,000₮
15,000₮
18,000₮
10,000,000₮
15,000₮
20,000₮
23,000₮
25,000₮
Untitled-1.png
Asset_134x_-_Copy.png

Холбогдох

Утас

bottom of page