Select Page

МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭЛТ

Нүүр Нөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөр

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ БОЛОН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

 1. Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/
 2. Компанийн албан бичиг (Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч хуулийн этгээд бол) /эх хувь/
 3. Тээврийн хэрэгслийг гэрчилгээ, Жолооны үнэмлэхийн хуулбар /Осолд холбогдсон талуудын /
 4. Ослын талаарх ЗЦГ, Онцгой байдлын газрын гаргасан акт, тодорхойлолт /эх хувь/
 5. Хохирлын үнэлгээний тайлан
 6. Даатгалын тохиолдолын фото зураг /шуурхай алба очих боломжгүй үед/
 7. Даатгагчаас шаардсан бусад баримт/эх хувь/

ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ДААТГАЛ

 1. Даатгалын гэрээ, даатгуулагчийн хүсэлт
 2. Гадаад паспортын хуулбар
 3. Аваар осол болсон тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, дүгнэлт /Замын цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх эмнэлэг, эмнэлэгийн байгууллага байгууллага гэх мэт/
 4. Эмчилгээ хийлгэхэд зарцуулсан зардлын баримт, эмчлүүлэгчийн карт
 5. Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн талаархи мэдээлэл, өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад баримтууд

ИРГЭДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

 1. Даатгалын гэрээ, даатгуулагчийн хүсэлт
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Аваар осол болсон тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, дүгнэлт /Замын цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх эмнэлэг, эмнэлэгийн байгууллага байгууллага гэх мэт/
 4. Эмчилгээ хийлгэхэд зарцуулсан зардлын баримт, эмчлүүлэгчийн карт
 5. Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн талаархи мэдээлэл, өргөдөл, тодорхойлолт болон бусад баримтууд

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛЫН

 1. Даатгалын гэрээ
 2. Даатгуулагчийн өргөдөл
 3. Аваар осол болсон тухай холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ /Цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх, прокурор, холбогдох бусад байгууллага, үнэлгээний байгууллага гэх мэт/;
 4. Даатгагчийн тавьсан хүсэлтийн дагуу хохирлын эд мөрийн баримт, нотолгоо, бусад холбогдох материал, фото зураг
 5. Учирсан хохиролд холбоотой хариуцагчийн мэдээлэл, тодорхойлолт болон бусад мэдээллүүд

ХОЛБОО БАРИХ

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

E-MAIL

info@monre.mn

E-MAIL

info@monre.mn

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

page-3580