Select Page

Бидний тухай

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Манай компани Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 249,250,279 дугаар тогтоолуудаар тус тус батлагдсан журмын дагуу даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, даатгагчийн  мөнгөн хөрөнгийг хангалттай хүрэлцэхүйц, баталгаатай байлгахад үндэслэсэн дараахь чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийн нөөц сангаа нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

1.  Засгийн газрын бонд худалдан авах

2.  Тухайн даатгалын компанийн холбогдох этгээдэд үл хамаарах банк бус санхүүгийн байгууллагад итгэлцлээр   байршуулах мөнгөн хөрөнгө

3.  Банкны хадгаламжид байршуулах

4.  Өрийн бичиг, үнэт цаас худалдан авах

ХОЛБОО БАРИХ

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

E-MAIL

info@monre.mn

E-MAIL

info@monre.mn

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

page-2435