Select Page

 

Монголын даатгалын салбарт АНХ УДАА жолооч танд зориулж ЦОО ШИНЭ бодит үйлчилгээтэй МАШИНЫ
ДААТГАЛ-ыг санал болгож байна.
Жолооч та өөрийн автомашинд учирсан энгийн гэмтлийг газар дээр нь засаж, хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох нөхцлийг бүрэн хангах Олон улсын стандартад нийцсэн ЗАМЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-г ҮНЭГҮЙ бас ХЯЗГААРГҮЙ авах боломжтой.

Даатгалын эрсдэл

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо автотээврийн хэрэгслийн зах
зээлийн үнийг үндэслэн даатгагч, даатгуулагч нар харилцан
тохиролцож тогтооно.
Энэхүү даатгалаар та хамгаалалтаа өөрөө сонгох боломжтой.
Зам тээврийн осол /мөргөлдөх, шүргэлцэх, онхолдох/ 100% 100%
Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл 100% 100%
Шилний хохирол /зам тээврийн ослоос хамааран үүссэн
салхины шил, хаалганы шилэнд учирсан хохирол/
100% 100%
Дугуйнаас үүдэн гарах эрсдэл /хурц иртэй чулуунд зүсэгдсэн
эсвэл дугуй буудсанаас үүдэх хохирол/
100% 100%
Зогсоолд байрлуулах үедээ бусад биетийг шүргэх, мөргөх
эрсдэл
100% 80%
Зогсоол талбайд байх үед салхины шилинд хохирол учрах 100% 80%
Зогсоол гараашд байх үед барилга нурах, биет зүйл
дээрээс унах эрсдэл
100% 80%
Зогсоол гараашд байх үед сантехникийн гэмтлээс үүдсэн
усанд автах
100% 80%
Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсар болгоомжгүй
үйлдэл
100% 80%
Тээврийн хэрэгслийн цахилгааны холболтоос үүссэн галаас
бусад гадны нөлөөллөөс үүдэлтэй галын эрсдлүүд
100% 90%
Үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит
салхи, цасан болон шороон шуурга
100% 90%
Тээврийн хэрэгслийг бүхэлд нь хулгайд алдах 100% 70%
Хэсэгчилсэн хулгай /толь болон дугуйны хулгай жилийн
хугацаанд 2 удаа/
100% 70%

 

Замын хажуугийн үйлчилгээ

Жолооч та даатгалын гэрээний хугацаанд өөрийн автомашиндаа шаардлагатай үйлчилгээг 70006000 утсаар сонгосон багцаас хамаарч үнэгүй бас хязгааргүй авах боломжтой.

Дугуй хагарсан, хий нь гараад хөдөлгөх боломжгүй болсон тохиолдолд Шатахуун дуусаад унтарсан тохиолдолд
тос, тосолгоо  Ачих
Хөлдсөн,баяжсан,аккумулятор суусан бол асаалгуулах Таны автомашин түгжигдээд онгойлгож чадахгүй болсон тохиолдолд

Нэмэлт үйлчилгээ
Жолооч та осолд холбогдсон тохиолдолд дараах нэмэлт үйлчилгээг эдэлнэ.

  • 24 цагийн дуудлагын үйлчилгээ
  • Хохиролын үнэлгээний зардал
  • Засварын газарт хүргэх
  • Машин орлуулах үйлчилгээ
  • Даатгуулагч зам тээврийн ослоос гэмтсэн тохиолдолд эмчилгээний зардалд 500,000 төгрөг хүртэл нөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөр

  • Даатгуулагчийн тээврийн хэрэгсэлд даатгалын эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлбөрийг олгоно.
  • Нөхөн төлбөрийг хэмжээг тогтоохдоо даатгалын үнэлгээ болон зах зээлийн үнийг харьцуулсан хувиар тооцно.