Select Page

НӨХӨН ТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ

Нүүр Нөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөр

НӨХӨН ТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ

  1. Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох   нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн
  2. Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон
  3. Даатгалын гэрээнд зааснаас бусад шалтгаанаар хохирол гарсан
  4. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн
  5. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл
  6. Даатгалын гэрээнд заагаагүй нөхцөл, эрсдлийн улмаас гарсан хохирол
  7. Даатгалын гэрээнд заасан бусад нөхцөлүүд

ХОЛБОО БАРИХ

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

ХАЯГ

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 24-1, Монре Даатгалын байр,

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

УТАС

976 – 7000 9000

976 – 7777 9000

E-MAIL

info@monre.mn

E-MAIL

info@monre.mn

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

ХЭМЖЭЭ, ГАДАГШАА, ТОДРОХ

page-3589