Select Page

Давхар даатгал

 

    Манай компани 2012 оноос эдийн засаг, санхүү болон даатгалын салбарын шаардлагад нийцүүлэн эрсдлийг зөв хуваарилах зорилгоор олон улсад өндөр үнэлгээ бүхий үндэстэн дамнасан давхар даатгалын компаниудтай хамтарч ажиллаж байна. 3,000,000 долларын хамгаалалттай давхар даатгалын Treaty гэрээнд 6-н төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнд багтсан байдаг.

00001

Бүтээгдэхүүн:

 • Бүх төрлийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийн даатгал
 • Барилга угсралт болон буулгалтын ажлын даатгал
 • Ачаа тээврийн даатгал
 • Гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал
 • Гэнэтийн осолын даатгал
 • Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Боломж:      

 • Үйл ажиллагааны хувьд хялбар
 • Цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй
 • Нөхөн төлбөрийн найдвартай баталгаа
 • Эрүүл мэнд, аяллын цогц хамгаалалт

Давуу тал:

 • Давхар даатгалын хамгаалалт
 • Мэргэшсэн баг
 • Бүтээгдэхүүниий оновчтой шийдэл
 • Хураамжаа хэсэгчлэн төлөх

Мөн Mapfre Asistencia давхар даатгалын компанитай эрүүл мэндийн болон аялалын иж бүрэн даатгалын цогц бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хамтран ажиллаж байна. Бид 3,000,000 доллараас давсан хэсгийг 100% давхар даатгалын компанид шилжүүлж даатгуулагчийг учирч болох эрсдлээс бүрэн хамгаалах боломжтой.00003