Select Page

Монре Даатгал ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүр зохион байгуулагддаг “Сагсан Бөмбөгийн Наадам” тэмцээнийг ивээн тэтгэж тамирчдад учирч  болзошгүй бэртэл гэмтлээс үүдэн гарах эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор тус тэмцээний зохион байгуулагчидтай хамтран гэнэтийн ослын даатгалыг хийж байна.