Select Page

Монре Даатгал ХХК нь 2017 оны зорилго, зорилтын хүрээнд Орчлон констракшн ХХК-ийн хөрөнгийн зах зээлээс HIGH APART орон сууцны төслийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор иргэд, аж ахуй нэгжүүдээс хаалттай хүрээнд босгосон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлага, эрсдэлийг зөв оновчтой тодорхойлон амжилттай даатгалаа.