Select Page

Бидний тухай

МЭДЭГДЭЛ!

2018.08.08-ны өдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Замын хөдөлгөөний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай Хууль зүй дотоод хэргийн яамны саналыг дэмжиж, Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмийн төслийг баталсан бөгөөд энэхүү шинэчлэгдсэн дүрмийг 2018 оны 11-р сарын 1-нээс мөрдөж эхлээд байна. Өмнөх замын хөдөлгөөний дүрмийн 9.1, 9.2 дахь заалтууд нь шинэчлэн баталсан дүрмийн 12.1, 12.2, 12.3 дахь заалтууд болж өөрчлөгдсөн тул “Монре даатгал” ХХК-ийн Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээний 2.6 дахь заалтыг шинэчилсэн дүрмийн заалтын дагуу 2018 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөх болсныг мэдэгдэж байна.

Монре Даатгал ХХК

post-3711