Select Page
b

Тайлан, Мэдээлэл

Монголын томоохон банкууд ОТС зах зээлд орж ирлээ

    Даатгал ХХК нь 2017 оны зорилго, зорилтын хүрээнд эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлага, эрсдэлийг зөв оновчтой тодорхойлон ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд Орчлон констракшн ХХК нь иргэд олон нийтээс санхүүжилт татаж тус санхүүжилтанд Монре Даатгал ХХК даатгалын баталгаа гаргасны дагуу арилжааны банкнуудыг түүчээлэн Хаан Банк хөрөнгө оруулснаар ирээдүйд биелэлээ олох үр ашигтай санхүүгийн схемийн эхлэл тавигдлаа. Монголын Хөрөнгийн зах зээлээс эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт амжилттай татаж өөрсдийн бизнесийн цар хүрээг тэлж байгаа компаниудтай хамтран ажиллаж байгаадаа бид таатай байна.

post-3170