Select Page

Байна уу МОНРЕ

Бид харилцагч үйлчлүүлэгчидтэйгээ илүү ойр байхыг зорин ажилладаг. Байна уу МОНРЕ үйлчилгээ нь завгүй хэрэглэгч нартаа зориулсан тусч үйлчилгээ юм.

Даатгалын  гэрээний хугацаа дууссан эсэхээ мэдээгүйн улмаас гарч болох эрсдлээс сэргийлж таны даатгалын гэрээ дууссан болон дуусахаас 14-21 хоногийн өмнө ярьж мэдэгдэх.Мөн дуудлагын даатгалын үйлчилгээгээр таны даатгалын гэрээг сунгаж, хаягаар тань тухайн өдөртөө багтаан хүргэж өгөх юм.

Даатгуулагч таны зүгээс даатгалын хураамжаа дансанд байршуулах шаардлагатай.

1.Төлбөр төлөх заавар

2.Байна уу Монре үйлчилгээг сонгох

Анхааруулга: Таны даатгалын гэрээнд бүртгэлтэй утасны дугаар солигдсон тохиолдолд дараах утсаар бидэнд хандана уу. Даатгалын гэрээ сунгуулах бол: 80109000, 80119000 дугаарт холбогдоно уу.