Select Page

Хариуцлагын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Даатгуулагчийн ажилтан даатгал үйлчлэх хүрээнд ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин болон хурц хордлогын улмаас нас барах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ         

Даатгуулагчийн нэр заасан, ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа ажилтны амь  нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлын өмнө хүлээх удирдлагын хариуцлагын даатгал

ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА

Даатгалын хугацаа нь 1 жил байна.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ   

Ажлын байран дээрх ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд учрах эрсдэл

 

post-1669